Len (2005)

  • Children’s, Animation
  • 13min

EN

The film adaptation of Hans Christian Andersen’s story is a film for children about the joy of learning about the world and oneself, about the difficult art of accepting life in all its manifestations. In the metaphorical story of a flax that was sown, grew, blossomed, matured, it was torn off and changed first into the canvas, then into the paper, and finally burned, is inscribed with a philosophical message about meaning passing away.

PL

Ekranizacja opowieści Hansa Christiana Andersena to obraz filmowy dla dzieci o radości poznawania świata i siebie samego, o trudnej sztuce akceptacji życia we wszystkich jego przejawach. W metaforyczną opowieść o lnie, który zasiano, wyrósł, rozkwitł, dojrzał, zerwano go i zmieniono najpierw w płótno, potem w papier, a w końcu spalono, wpisane jest filozoficzne przesłanie o sensie przemijania.

Country

Poland