Pars Pro toto (2017)

  • Drama, Short
  • 29min

EN

After the death of his wife and only son, the aging painter, distancing himself from the world and people, tries to find himself in an empty apartment. The witnesses of this struggle are the figures in his paintings, “looking” at him from all walls. The man tries to return to his normal lifestyle. He accepts an initially unwanted help from a young, lonely physiotherapist. The easel touched by the brush and the body healed by touch are two sides of the process that gives hope to both of them.

PL

Po śmierci żony i jedynego syna, starzejący się artysta malarz, odcinając się od świata i ludzi, próbuje egzystować w pustym mieszkaniu. Świadkami tych zmagań są postaci z jego obrazów, „patrzące” na niego ze wszystkich ścian. Mężczyzna usiłuje wrócić do normalnego trybu życia. Choroba zmusza go do przyjęcia niechcianej przez niego pomocy, od równie jak on samotnej, młodej rehabilitantki. Dotknięta pędzlem sztaluga i ciało uleczone przez dotyk, to dwie strony procesu, który obojgu daje nadzieję.

Languages

Polish, English subtitles

Country

Poland