Piotruś i wilk | Peter & the wolf (2006)

  • Animation, Music
  • 30min

EN Academy Award-winning Peter & the wolf is a short film based on a musical tale by Sergei Prokofiev, which deals in an extremely clear and sincere way with the most significant issues: the power of friendship and human goodness, which is superior to everything else. The main character of the story is Piotruś, a shy boy, forced to face the violent world of adults. The challenge put out by fate will make Piotruś fight his weaknesses, which will allow him to enter another stage of growing up - forgiving.

PL Nagrodzony Oskarem Piotruś i wilk to film oparty na muzycznej opowieści Siergieja Prokofiewa, w niezwykle klarowny i szczery sposób poruszający najważniejsze kwestie: siłę przyjaźni i przewyższającą wszystko dobroć człowieka. Głównym bohaterem opowieści jest Piotruś, nieśmiały chłopiec, zmuszony stawić czoła brutalnemu światu dorosłych. Wyzwanie postawione przez los zmusi Piotruś do walki ze swoimi słabościami, co pozwoli mu wejść w kolejny etap dorastania - wybaczanie.

Country

Poland