Romantik (2016)

  • Drama, Short
  • 19min

EN

In his 40s, Stanisław takes his beloved Zosia on a mysterious and romantic journey. He wants to propose to her in the city of love. He does not expect the next night to become his life’s nightmare, and the carefully planned journey will prove far from what he had imagined or expected.

PL

Czterdziestokilkuletni Stanisław zabiera swoją ukochaną Zosię w tajemniczą i romantyczną podróż. Pragnie jej się oświadczyć w mieście miłości. Nie spodziewa się, że najbliższa noc stanie się koszmarem jego życia, a drobiazgowo zaplanowana podróż okaże się daleka od wyobrażeń czy oczekiwań.

Director

Mateusz Rakowicz

Languages

Polish, English subtitles

Countries

Poland, France