Szczęście świata | Happiness of the world (2016)

  • Comedy, Drama
  • 1h 38m

EN A Warsaw journalist and bon vivant Sobański leaves the capital to find and interview the author of the best-selling guides that break sales records. Although the writer himself carefully conceals his identity, few leads lead to a tenement house in Silesia, a place full of original and exceptional people. Among them are the beautiful Róża - an object of male sighs and female jealousy and men succumbing to her charms - eccentric enthusiast of botany Tomasz , “friend of the house” Jan , mathematical genius in the position of an elevator operator - Rufin , as well as the teenager Harald, trying to break free from the influence of his possessive mother. The moments they spend with their beautiful neighbor tempt with their lightness and freedom, revealing a world to which they have not had access before. However, the girl has feelings for only one thing. One day, Róża disappears from the life of the tenement house, leaving a trace in the hearts of admirers - an empty place, longing and feelings that will change the fate of each man in the future.

PL Warszawski dziennikarz i bon vivant Sobański opuszcza stolicę, by odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników, bijących rekordy sprzedaży. Choć sam pisarz skrzętnie ukrywa tożsamość, nieliczne tropy prowadzą do kamienicy na Śląsku, miejsca pełnego ludzi oryginalnych i wyjątkowych. Wśród nich są piękna Róża – obiekt męskich westchnień i damskiej zazdrości oraz ulegający jej urokom mężczyźni – ekscentryczny pasjonat botaniki Tomasz, “przyjaciel domu” Jan , matematyczny geniusz na posadzie windziarza – Rufin , a także próbujący wyrwać się spod wpływów zaborczej matki nastolatek Harald. Chwile spędzone przez nich z piękną sąsiadką kuszą lekkością i swobodą, objawiając świat, do którego nie mieli dotąd dostępu. Jednak dziewczyna darzy uczuciem tylko jednego. Pewnego dnia Róża znika z życia kamienicy, pozostawiając w sercach adoratorów ślad – puste miejsce, tęsknotę oraz uczucia, które w przyszłości odmienią losy każdego z mężczyzn.

Director

Michał Rosa

Languages

Polish, French, German, Yiddish

Subtitles

English