To pewna wiadomość | It’s Quite True! (2014)

  • Animation, Children’s
  • 13min

EN

A funny but true story of a rumor. A topic that has always been relevant, especially today, in the era of the development of audiovisual media. The action takes place in the outskirts of a certain Hen Town, around a growing rumor about a noble hen that has lost one small feather. The message, passed from mouth to mouth, turns into a dramatic story. The behavior of chickens and other birds shows in a crooked mirror the human reactions and emotions related to the spread of rumors.

PL

Zabawną, ale jakże prawdziwą historią pewnej plotki. Temat aktualny od zawsze, a szczególnie dziś, w dobie rozwoju mediów audiowizualnych. Akcja toczy się na przedmieściach pewnego Kurzego Miasteczka wokół narastającej plotki o nobliwej kurze, która zgubiła jedno małe piórko. Wiadomość przekazywana z ust do ust, , zamienia się w dramatyczną opowieść. Zachowania kur i innego ptactwa pokazują w krzywym zwierciadle ludzkie reakcje i emocje związane z rozpowszechnianiem plotki.

Language

Polish

Subtitles

English

Country

Poland