In English (po Polsku ponizej)

What are the system requirements?

You can watch on PCs running Windows 7+, and Intel-based Macs running OSX 10.12+. You can also watch on Android tablets and phones using Chrome and on iPhones and iPads using Safari. You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work. You’ll find a complete list of requirements below.

What are the requirements for Windows computers?

Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10.
Content can be played using Microsoft Edge or Internet Explorer 11, as these use PlayReady. Content can not be played on Chrome, Firefox, or Opera.

Internet Explorer on Windows 7 is no longer supported.
You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work.

Temporarily unavailable on Google Chrome, Firefox or Opera - expected back in January 2021.

What are the requirements for Mac computers?

Mac OSX 10.12 or later.
Content can be played using Safari, as this uses FairPlay. Content can not be played on Chrome, Firefox, or Opera. You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work.
Temporarily unavailable on Google Chrome, Firefox or Opera - expected back in January 2021.

Can I watch content on my iPhone/iPad?

Yes, you can watch content using Safari and this requires iOS 11.2 or later. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.

Can I watch content on my Android Device?

Yes, you can watch content using Chrome and this requires Android 6.0 or later. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.

I can’t stream any of the content, what’s going on?

Check your minimum system requirements above. We recommend that you update to the latest version of your browser.
We use adaptive bitrate streaming which means the streaming quality will automatically adjust based on your internet speed. For High Definition (HD) streaming we recommend VDSL, cable or fibre connections as we cannot guarantee consistent HD streaming on ADSL.

What happens if I forget my password?

Simply click Forgot your password on the Sign In page, enter the email address you used when you created an account and a link to reset your password will be sent to you.

Why does video playback stall or not play smoothly?

If your internet connection is poor or inconsistent you may experience problems during playback. Try lowering the playback bitrate.

Can I Chromecast content?

You can not Chromecast from a Chrome web browser on PC and Mac computers.

Po polsku

Jakie są wymagania systemowe?

Możesz oglądać na komputerach PC z systemem Windows 7+ i komputerach Mac z procesorem Intel z systemem OSX 10.12+. Możesz także oglądać na tabletach i telefonach z Androidem w przeglądarce Chrome oraz na iPhone’ach i iPadach za pomocą Safari. Będziesz potrzebował szerokopasmowego lub światłowodowego połączenia internetowego - dial-up nie będzie działać. Pełną listę wymagań znajdziesz poniżej.

** Jakie są wymagania dla komputerów z systemem Windows? **

Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10. Filmy można odtwarzać za pomocą przeglądarki Microsoft Edge lub Internet Explorer 11, ponieważ używają one PlayReady. Filmow nie można odtwarzać w przeglądarce Chrome, Firefox ani Opera.

Internet Explorer w systemie Windows 7 nie jest już obsługiwany. Będziesz potrzebował szerokopasmowego lub światłowodowego połączenia internetowego - dial-up nie będzie działać.

Chwilowo niedostępny w Google Chrome, Firefox lub Opera - oczekiwany powrót w styczniu 2021 roku.

** Jakie są wymagania dla komputerów Mac? **

Mac OSX 10.12 lub nowszy. Filmy można odtwarzać za pomocą przeglądarki Safari, ponieważ korzysta z FairPlay. Filmow nie można odtwarzać w przeglądarce Chrome, Firefox ani Opera. Będziesz potrzebował szerokopasmowego lub światłowodowego połączenia internetowego - dial-up nie będzie działać. Chwilowo niedostępny w Google Chrome, Firefox lub Opera - oczekiwany powrót w styczniu 2021 roku.

** Czy mogę oglądać treści na moim iPhonie / iPadzie? **

Tak, możesz oglądać zawartość za pomocą Safari, a to wymaga systemu iOS 11.2 lub nowszego. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki, ponieważ wcześniejsze wersje mogą nie być obsługiwane.

** Czy mogę oglądać filmy na moim urządzeniu z Androidem? **

Tak, możesz oglądać treści w Chrome, a to wymaga systemu Android 6.0 lub nowszego. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki, ponieważ wcześniejsze wersje mogą nie być obsługiwane.

** Nie odtwarzaja sie zadne filmy, co się dzieje? **

Sprawdź swoje minimalne wymagania systemowe powyżej. Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji. Używamy przesyłania strumieniowego z adaptacyjną szybkością transmisji bitów, co oznacza, że ​​jakość przesyłania strumieniowego będzie automatycznie dostosowywana do szybkości Internetu. Do przesyłania strumieniowego w wysokiej rozdzielczości (HD) zalecamy połączenia VDSL, kablowe lub światłowodowe, ponieważ nie możemy zagwarantować spójnego przesyłania strumieniowego HD przez ADSL.

** Co się stanie, jeśli zapomnę hasła? **

Po prostu kliknij Zapomniałeś hasła na stronie Zaloguj się, wprowadź adres e-mail użyty podczas tworzenia konta, a zostanie wysłany link do zresetowania hasła.

** Dlaczego odtwarzanie wideo blokuje się lub nie jest płynne? **

Jeśli połączenie internetowe jest słabe lub niespójne, mogą wystąpić problemy podczas odtwarzania. Spróbuj obniżyć bitrate odtwarzania.

** Czy mogę korzystać z treści Chromecasta? **

Nie możesz używać Chromecasta z przeglądarki internetowej Chrome na komputerach PC i Mac.